Företag/grupper

Företag och grupper

Föreläsningar, rådgivning, hälsosamtal, utbildning och träning/rörelse


Föreläsningar:

  • Medveten Andning
  • Stress och Återhämtning
  • Kost och Fasta
  • Tankesätt och Vanor


Jag anpassar naturligtvis upplägget efter kundens önskemål och behov,

och skräddarsyr gärna kombinationer av mina olika kunskapsområden.


Rådgivning - här går vi igenom vad som kan göras för att förebygga ohälsa

och sjukdommar. Bra att arbeta preventivt för att undvika stora kostnader i framtiden och även att vara en attraktiv arbetsplats.


Hälsosamtal - här går vi igenom olika livsstilsområden som påverkar energi

och livskvalitet. Små justeringar gör stor skillnad över tid.


Utbildning - hur kan vi förändra våra tankesätt och vanor för att upptäcka nya

sidor som påvekar vårat välmående.

Skillnaden mellan ett låst mindset och ett växande mindset, öppnar nya dörrar.


Våra vanor i vardagen påverkar vår hälsa och du är en vana från ett nytt liv.

Små förändringar inom olika områden gör stor skillnad under en längre tid.


Träning - kom igång med rörelse och träning på jobbet. Koppjärk erbjuder stora fina lokaler som är lediga under dagtid. Enkla basövningar eller ny inspiration.

Teknik och träningsupplägg gör träningen roligare och mera effektiv.