Home

Välkommen till 

Jag hjälper dig att höja din energi, minska din upplevda stress och förbättra din hälsa genom att identifiera vad som kan göra stor skillnad för just din livskvalitet.


Personlig hälsa betyder att det är dina behov som styr upplägget!


Mina hälsoverktyg är andning, rörelse, kost, tankesätt/vanor och stress/återhämtning. 


Förändring = utveckling!


Hälsa för mig är:


 - En stark fungerande kropp med en medveten andning, bra sömnvanor,

lugn mage, daglig återhämtning och hög energi.


 - Ett mindset och vanor som gör att jag utvecklas och en portion självkärlek.


Jag erbjuder dig ett skräddarsytt upplägg efter dina enskilda behov och mål. 
K - Kang´s
R -
Rådgivning

U - Utbildning

T - Träning

Mobilnummer: 073-649 73 47

Mail: kang@kangskrut.nu