Home

Välkommen till 

Hälsa handlar om många delar som samspelar och vi är alla olika individer.

Vilka områden som behöver fokus är personligt och genom små förändringar

inom olika områden händer stora saker över tid.


Mina hälsoverktyg är andning, rörelse, kost, stress/återhämtning och tankesätt/vanor. 


Förändring = utveckling


Hälsa för mig handlar om helhet där allt hänger ihop, ett holistiskt perspektiv:


 - En stark kropp med bra andningsmönster, bra sömnvanor,

    lugn mage, daglig återhämtning och hög energi.


 - Tankesätt och vanor som gör att du utvecklas och en stor portion självkärlek.


Jag erbjuder dig ett personligt upplägg efter dina enskilda behov och mål.


Betala in på ditt hälsokonto nu, så har du en buffert för framtiden!


K - Kang´s
R -
Rådgivning

U - Utbildning

T - Träning