Om mig

Om mig

Mitt namn är Kang Fredriksson och jag bor sedan 4 år tillbaka i

Rättvik efter att ha varit bosatt i Stockholm under 30 år.


Att föreläsa, utbilda och inspirera är mitt "kall i livet"


Utbildningar:

  • Hälsocoach
  • Andningsinstruktör (Medveten andning)
  • Stress- och Avspänningspedagog
  • Kostrådgivare
  • PT
  • Friskvårdsmassör
  • Livscoach


Jag uppdaterar/vidareutbildar mig kontinuerligt inom mina arbetsområden för att vara "up to date" med aktuella nyheter

och metoder.


Hälsa, människor och förändringsarbete är mina stora intressen

som jag brinner för.


Jag har själv vägt för mycket, rört mig för lite och vet därför hur

det känns att göra en livsstilsresa.

Det har jag stor nytta av i mötet med mina kunder.


Jag har en holistisk syn på hälsa där knopp och kropp samspelar.


Mina uppdragsgivare: Masesgården (hälsohem), Rättviks kommun, 

Rättviks pastorat, Levia Företagshälsa